Targi turystyczne

Klientom zapewniamy pomoc we wszystkich etapach projektu badawczego – od identyfikacji problemu i celu badania, poprzez dobór metodologii i narzędzi badawczych, aż do opracowania szczegółowych raportów. W ramach usług oferujemy nie tylko realizację projektu badawczego, ale również doradztwo we wdrażaniu rekomendacji po badawczych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod badań jakościowych, rekomendacjom nadajemy konkretny wymiar wskazówek, których wdrożenie pozwoli osiągnąć zakładane cele.

W ramach przeprowadzanych badań oferujemy najwyższą jakość przy konkurencyjnych cenach. Korzystając z usług IRZL Badania masz gwarancję indywidualnego podejścia i elastycznego dostosowywania metodologii badawczej do swoich celów i założeń. Szczególny nacisk kładziemy na wypracowanie rekomendacji pobadawczych i pomoc w ich wdrażaniu. Raporty z naszych badań nie ograniczają się do tabel i wykresów, lecz zawierają listę konkretnych działań, które należy podjąć, aby osiągnąć sukces.

W ramach IRZL Badania realizujemy prace badawcze obejmujące następujące obszary:

 • goverment – ewaluacja programów i projektów realizowanych na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych
 • edukacja –  ocena efektywności procesów szkoleniowych dla działów HR
 • rynek – wprowadzanie na rynek nowych produktów lub modyfikacji istniejących
 • społeczeństwo – głównie w zakresie rynku pracy.

Do tej pory pracowaliśmy m.in. dla:

 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Województwa Lubelskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urząd Pracy
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
 • Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
 • Akademii Medycznej im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu
Good Method Of Getting College Essay Help Services her response Savvy Method Of Getting Buy Custom Essay Full Report
Smart Method Of Getting Science Essay Writing Service visit site Savvy Method To Get Essay Letter National Service Programme