Projekty EFS

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżet państwa, realizowane przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich.

REALIZOWANE:

Pdział. 6.2 POKL POKLPdział. 7.2.2
Pdział. 6.1.1 POKL
Pdział. 6.4 POKL
Pdział. 6.2 POKL
Dział. 7.3 POKL
Dział. 7.3 POKL
Dział. 4.3 POKL

Szansa na start
Liderzy ekonomii społecznej
Aktywny od zaraz
Dłużej na rynku pracy
Lubelska akademia biznesu
ICT aktywizuje wieś
Inicjatywa w rękach kobiet
Nowa jakość kształcenia w UMCS
Politechnika przyszłości – dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW,, Elektromagnetyzm zastosowania i zagrożenia, PL

[custom_works entry_ids=”345,516,533″ template=”one_fourth”]

ZAKOŃCZONE:

2012
Pdział. 7.2.1 POKL
Akademia Aktywności

2011
Pdział. 7.2.2 POKL
Pdział. 6.1.1 POKL

Ekonomia społeczna szansą na rozwój
Nowe kadry dla Lubelszczyzny

2010
Pdział. 6.1.1 POKL
Pdział. 6.1.1 POKL
Dział. 7.3 POKL
Dział. 6.3 POKL

Akademia profesjonalnej administracji
e-Umiejętności
Tradycja przyczynkiem aktywizacji wsi Karczmiska
Czas na aktywność

2009
Pdział. 7.1.2 POKL

Droga do aktywności

2008
PDział. 6.1.3 POKL

Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces

2007
Dział. 2.4 ZPORR
Dział. 2.3 ZPORR
Dział. 2.3 ZPORR

Telestrada do przyszłości II
Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji dla mieszkańców terenów wiejskich powiatu lubelskiego
Nowe kariery zawodowe szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich Powiatu Lubelskiego

2006
Dział. 2.1 ZPORR
Dział. 2.4 ZPORR

Europa w polskim domu
Telestrada do przyszłości

2005
Dział. 1.3 SPO RZL Dział. 1.3 SPO RZL

Szansa na przyszłość
Nowy start

2004
Dział. 1.2 SPO RZL
Dział. 1.3 SPO RZL Dział. 1.2 SPO RZL

Pierwszy krok Praktyczna nauka j.angielskiego w zawodzie gastronom i pokrewnym
Bez barier Pracownik małej gastronomii z obsługą komputera i kasy fiskalnej
Od stażu do zatrudnienia Intensywny program obsługi hoteli

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Priorytet V: Dobre rządzenie
Działanie 5.4
Poddz. 5.4.2 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Rozwój dialogu obywatelskiego

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poddz. 6.1.1
Poddz. 6.1.3
Działanie 6.2
Działanie 6.3
Działanie 6.4 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Projekty innowacyjne

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1
Poddz. 7.1.2 Działanie 7.2
Poddz. 7.2.1
Poddz. 7.2.2
Działanie 7.3 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie ekonomii społecznej
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1

Działanie 2.3
Działanie 2.4 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie,
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa,
Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Działanie 1.2 Działanie 1.3
Perspektywy dla młodzieży, Schemat b – Promocja aktywności zawodowej młodzieży.
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat b –Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych

Je nach dem https://hausarbeithilfe.com/ druck in einem gefäß unterscheidet man zwischen verschiedenen arten von vakuum.

Więcej informacji

Dariusz Wasilak

Senior Project Manager
telefon 22 259 23 23

Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje zostaw poniżej nr telefonu. Zadzwonię i odpowiem na Twoje pytania.

 • "Mamy zapisane około 50 godzin. Miesiąc na uzgodnień wewnątrzgrupowych dzięki szybszej kompilacji danych za pomocą GL Wand"

  Michelle Wallace, Arbonne International, LLC

 • "To wspaniałe pracować z grupą, więc zobowiązało się do zapewnienia nie tylko świetny produkt, ale obsługa, jak również gwiazd."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand jest wspaniałym narzędziem, kochamy to."   

  Holley Donna, Spectranetics

 • "To musi być najszybszy ROI mieliśmy na każdej inwestycji w oprogramowanie."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand był wielkim hitem zespołu Finance Cairn jest."

  Chris Hebden, Cairn Energy PLC

 • "Zajęło mniej niż dwie godziny szkolić użytkowników raportu. Oszczędność czasu dla każdego jest niesamowite."

  Francis Nocom, Manager Aplikacje, Cochlear

 • "GL Wand okazał się niezwykle cenny w dostępie do naszych danych Oracle z programu Excel."

  Michael Hinck, Finance Systems Project Manager, HBO

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse swobodę myślenia poza pole i być bardziej innowacyjna z pomiarów wydajności."

  Martin Stanton, dyrektor ds. informatyki, Destination Hotels & Resorts

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse bardzo elastyczne narzędzie."

  Paul Simpson, Lancashire County Council