Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe, w których Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich bierze udział:

QeC-ERAN:
European Residents in Regeneration Network (ERRN): Belgia
European Regeneration Managers Network (ERMN) : Belgia
European Social Inclusion Platform (ESIP): Słowacja

VISEGRAD FUND
Support forms for science and business cooperation in Visegrad Group and Eastern Partnership – Polska – Lubelski Park
Naukowo -Technologiczny, Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, Czechy + Węgry + Ukraina + Białoruś

OPERAČNI PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE a ZAMĚSTNOST (OPLZZ):
Absolventi na trh práce – Czechy + Wlk.Brytania+ Polska – Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Social Trends and Innovations: their importance and current approaches in long-term and direct care – Czechy + Polska –
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Wlk.Brytania

PROGRESS:
Tacling young people’s welfare in Europe (TYPE)- Wlk.Brytania + Polska – Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,

GRUNDTVIG – Program Uczenie się przez całe życie:
Art as the identity of a country and as a universal pattern which all the European countries can share (ART) – Polska -Instytut
Rozwoju Zasobów Ludzkich + Grecja + Niemcy + Portugalia + Rumunia + Turcja + Wlk.Brytania
Pedagogic evolution with online learning environments (PEOPLE) -Finlandia + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich +
Hiszpania + Portugalia + Włochy +Norwegia
See your Skills (SYS) – Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

LEONARDO Da VINCI:
One Community – fostering cross-cultural awerness with particular regard of aiding the succesful integration of foreign migrant
workers – Wlk.Brytania + Holandia + Hiszpania + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
Promotion of Life Long Learning as an Active Ageing Strategy – sharing experiences for European solutions (PLAS)- Czechy
+ Polska – Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Włochy + Wlk.Brytania + Niemcy + Węgry
Going places with languages – Wlk.Brytania + Polska – Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Niemcy + Rumunia

KA3:
Community Learning Social Networks – Harnessing Educational Assets & Addressing Educational Needs (NETBOX) – Irlandia +
Wlk.Brytania + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Litwa + Rumunia + Niemcy + Finlandia + Cypr

2014
GRUNDTVIG – Wizyty i wymiana kadry:
Visit and staff exchange – Wlk.Brytania + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

2013

W ramach programu Grundtvig w styczniu 2014 roku wraz z partnerem brytyjskim zrealizowaliśmy wymianę kadry. Partner – Europa Maxima Centre Ltd z siedzibą w Londynie zajmuje się zagadnieniami edukacji dorosłych i rynku pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi
poszukującymi pracy, specjalizuje się w organizacji kształcenia, szkoleniem, organizacją wymian i staży.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz doradztwo w zakresie oferty edukacyjnej i wsparcia migrantów w szczególności narodowości polskiej w kontynuacji kształcenia i poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii.

Wizyta wywarła pozytywny skutek na obie organizację i przyczyniła się do pogłębienia współpracy. Zarówno nasza instytucja jak i partner goszczący mieli okazję do porównania podejścia do edukacji na poziomie różnic krajowych, sposobów organizacji i zarządzania oraz zakresu oferty edukacyjnej w obu krajach.
Ponadto osoby uczestniczące działaniach miały okazję bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń oraz różnego podejścia do edukacji dorosłych, a w szczególności tworzenia skutecznej, dopasowanej do potrzeb oferty edukacyjnej. Możliwa
była analiza problemów i ich rozwiązań w obu krajach i specyfiki instytucji.

W wyniku nawiązanego partnerstwa obie instytucje zyskały nowe pomysły dotyczące nauczania i tworzenia oferty edukacyjnej, których nie mogliby uzyskać w innych okolicznościach.
Niewątpliwą wartością dodaną wizyty jest stworzenie bezpośredniej więzi pomiędzy osobami zajmującymi się zawodowo nauczaniem dorosłych, które pozostają w kontakcie po zakończeniu projektu.
2012

2011
GRUNDTVIG – Program Uczenie się przez całe życie:
Integration and Education Online (IOL) – Finlandia + Hiszpania + Polska -Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Portugalia + Włochy

2010
PROGRESS:
Action Learning Programme for Local / Regional Action Planning for Social Inclusion (LAPS & RAPSII) – Słowenia + Czechy + Litwa + Polska – Fundacja Nasza Szkoła/Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Portugalia + Rumunia + Słowacja + Węgry,

GRUNDTVIG – Program Uczenie się przez całe życie:
EUMIGRA Digital Cultural Heritage of Emigrants People – Włochy + Hiszpania + Portugalia + Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich + Grecja +Turcja + Malta

2009
GRUNDTVIG – Program Uczenie się przez całe życie:
Accompagner la Diversite Culturelle – Francja + Polska -Fundacja Nasza Szkoła + Włochy

2008
LEONARDO Da VINCI – VETPRO:
Szkoleniowcy – specjaliści w branży hotelarskiej i gastronomicznej – wymiana dobrych praktyk – Polska -Fundacja Nasza Szkoła + Cypr

2007
INTERREG CADCESS IIIB:
MIGRAVALUE – Włochy – Polska (KUL Lublin)

GRUNDTVIG – Program Uczenie się przez całe życie:
Best Practices in Adult Education – Cypr

EFS SPO RZL – PROBONUS
Model of Cooperation Between Labour Market Institutions and Vocational Training providers with Administration in Cyprus
– Cypr

2006
SOCRATES / GRUNDTVIG:
Talking to People – In Service European Programme for Teachers – University of Limerick, Irlandia
Accessing EU Funds – The Maze of EU Funds & Project Management – University of Malta

INTERREG CADCESS IIIB:
MIGRALINK – Włochy – Polska (KUL Lublin)

RITA:
Jakiego partnera potrzebuje Mołdowa – Theotokos, Gliwice

Golf VIP Cup Trophy – Future Communication, Polsat – Tunezja

2003 – 2004
Professional Development Programs (ProDeP) – Cypr

Więcej informacji

Dariusz Wasilak

Senior Project Manager
telefon 22 259 23 23

Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje zostaw poniżej nr telefonu. Zadzwonię i odpowiem na Twoje pytania.

 • "Mamy zapisane około 50 godzin. Miesiąc na uzgodnień wewnątrzgrupowych dzięki szybszej kompilacji danych za pomocą GL Wand"

  Michelle Wallace, Arbonne International, LLC

 • "To wspaniałe pracować z grupą, więc zobowiązało się do zapewnienia nie tylko świetny produkt, ale obsługa, jak również gwiazd."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand jest wspaniałym narzędziem, kochamy to."   

  Holley Donna, Spectranetics

 • "To musi być najszybszy ROI mieliśmy na każdej inwestycji w oprogramowanie."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand był wielkim hitem zespołu Finance Cairn jest."

  Chris Hebden, Cairn Energy PLC

 • "Zajęło mniej niż dwie godziny szkolić użytkowników raportu. Oszczędność czasu dla każdego jest niesamowite."

  Francis Nocom, Manager Aplikacje, Cochlear

 • "GL Wand okazał się niezwykle cenny w dostępie do naszych danych Oracle z programu Excel."

  Michael Hinck, Finance Systems Project Manager, HBO

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse swobodę myślenia poza pole i być bardziej innowacyjna z pomiarów wydajności."

  Martin Stanton, dyrektor ds. informatyki, Destination Hotels & Resorts

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse bardzo elastyczne narzędzie."

  Paul Simpson, Lancashire County Council