Smart and practical Way To Get Buy Custom Essay Weblink read here Good Method Of Getting Essay Writing Service Online

Targi turystyczne

konferencja_branozowa
pro

Najlepsza inwestycja w człowieka

 

Nasz projekt „Telestrada do przyszłości” został nagrodzony w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS” i uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007” . Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu 02 lipca 2008r. podczas gali „Europejski Fundusz Społeczny – 50 lat inwestycji w kapitał ludzki” przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans UE – N.Van Der Pas’a oraz Minister Rozwoju Regionalnego-Grażyną Gęsicką.