O nas

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich  jest fundacją – edukacyjną organizacją społeczną, której statutowym celem jest m.in.:

–  Promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
–  Promowanie i działania  na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
–  Promowanie wartości patriotycznych,
–  Zwiększanie dostępu do edukacji i nauczania ustawicznego,
–  Wspieranie  uczniów  i studentów, osób dorosłych w zdobywaniu wiedzy, udzielanie  im pomocy, konsultacji, w tym w trakcie
nauki za granicą,
–  Podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie,
–  Wspieranie i  organizacja nauczania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
–  Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
–  Organizacja, prowadzenie i wspieranie działań z zakresu kultury,
–  Prowadzenie i wspieranie działań proekologicznych,
–  Prowadzenie działań  w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania różnic społecznych.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich współpracuje z renomowanymi partnerami zagranicznymi – uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia zawodowe i językowe w placówce kształcenia ustawicznego HOME COLLEGE Europejskie Centrum Kształcenia Językowego i Zawodowego, korzystając m.in. z doświadczeń partnerów zagranicznych.

Umożliwia  polskim  uczniom   i  studentom  naukę  za  granicą   języków   obcych,  udział  w  szkoleniach  zawodowych,  naukę w szkołach średnich  oraz studia  na  uczelniach wyższych. We współpracy z zagranicznymi fundacjami i ośrodkami szkoleniowymi udostępnia również programy edukacyjne mające na celu integrację kulturową, zdobycie oraz podnoszenie umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia teoretyczne, praktykę oraz pracę.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich  posiada certyfikaty MGiP doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy na terenie RP i za granicą.

Aktywnie uczestniczy w życiu regionu lubelskiego. Od roku 2004 w ramach projektów unijnych – SPO RZL, ZPORR, PO KL, FIO finansowanych  z  EFS i budżetu państwa, mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy kraju i regionu, prowadzi szkolenia zawodowe i językowe,  doradztwo i informację zawodową dla osób pracujących, bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, celem zdobywania nowych umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeden z projektów Telestrada do przyszłości  realizowany w ramach ZPORR Dział.2.4 został <wyróżniony jako przykład dobrych praktyk w programie Promocji Dobrych Praktyk Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uzyskał nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie „Dobre praktyki  EFS” – tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”.
Realizowane są także projekty międzynarodowe z partnerami zagranicznymi, w tym w ramach programów PROGRESS, GRUNDTVIG oraz Leonardo Da Vinci.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich:

–  Prowadzi programy edukacyjne,
–  Prowadzi szkolenia zawodowe i językowe,
–  Prowadzi poradnictwo personalne i zawodowe,
–  Pomaga w zatrudnieniu.
–  Udziela  niezbędnej porady oraz  wsparcia wszystkim zainteresowanym kształceniem,
– Pomaga w wyborze i przyjęciu na studia, kursy zawodowe, językowe, inne programy edukacyjne  w kraju i za granicą,
–  Udziela dofinansowania do nauki. Schon 1979 war er https://hausarbeithilfe.com/korrektur-ihrer-arbeit einer der mitbegründer des quanteninstituts der rice-university gewesen.

Więcej informacji

Dariusz Wasilak

Senior Project Manager
telefon 22 259 23 23

Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje zostaw poniżej nr telefonu. Zadzwonię i odpowiem na Twoje pytania.

 • "Mamy zapisane około 50 godzin. Miesiąc na uzgodnień wewnątrzgrupowych dzięki szybszej kompilacji danych za pomocą GL Wand"

  Michelle Wallace, Arbonne International, LLC

 • "To wspaniałe pracować z grupą, więc zobowiązało się do zapewnienia nie tylko świetny produkt, ale obsługa, jak również gwiazd."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand jest wspaniałym narzędziem, kochamy to."   

  Holley Donna, Spectranetics

 • "To musi być najszybszy ROI mieliśmy na każdej inwestycji w oprogramowanie."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand był wielkim hitem zespołu Finance Cairn jest."

  Chris Hebden, Cairn Energy PLC

 • "Zajęło mniej niż dwie godziny szkolić użytkowników raportu. Oszczędność czasu dla każdego jest niesamowite."

  Francis Nocom, Manager Aplikacje, Cochlear

 • "GL Wand okazał się niezwykle cenny w dostępie do naszych danych Oracle z programu Excel."

  Michael Hinck, Finance Systems Project Manager, HBO

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse swobodę myślenia poza pole i być bardziej innowacyjna z pomiarów wydajności."

  Martin Stanton, dyrektor ds. informatyki, Destination Hotels & Resorts

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse bardzo elastyczne narzędzie."

  Paul Simpson, Lancashire County Council