Przygotowanie wniosków aplikacyjnych

Coraz więcej firm jest zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych. Są wśród nich przedsiębiorstwa, które chciałyby uzyskać pomoc finansową w szkoleniu własnych pracowników. a także firmy, które dzięki dofinansowanym szkoleniom otwartym mogą rozszerzyć swoją działalność, otworzyć się na nowe rynki czy zaistnieć w świadomości klientów.

Pomimo dużego zainteresowania Klientów, wielu z nich brakuje wiedzy i doświadczenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych na te formy szkolenia. Błędne wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej i brak odpowiednich załączników, to najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków. Szansę na dofinansowanie mają projekty najlepiej uzasadnione i najlepiej „wpisujące się” w cele programu.

IRZL wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i dzięki zdobytemu doświadczeniu „prowadzi” każdego Klienta przez trudne procedury, dzięki czemu wniosek aplikacyjny jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.

Nasza współpraca z Klientem rozpoczyna się od ustalenia celów oraz założeń przygotowywanego projektu. W oparciu o uzyskane informacje dobieramy najbardziej efektywny format i właściwe narzędzia. Kolejne etapy to przygotowanie dokumentacji projektowej oraz jej złożenie w instytucji wdrażającej. Odpowiadamy za poprawność formalną i merytoryczną dokumentów, co maksymalizuje szanse na pozyskanie dofinansowania.

Więcej informacji

Dariusz Wasilak

Senior Project Manager
telefon 22 259 23 23

Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje zostaw poniżej nr telefonu. Zadzwonię i odpowiem na Twoje pytania.

 • "Mamy zapisane około 50 godzin. Miesiąc na uzgodnień wewnątrzgrupowych dzięki szybszej kompilacji danych za pomocą GL Wand"

  Michelle Wallace, Arbonne International, LLC

 • "To wspaniałe pracować z grupą, więc zobowiązało się do zapewnienia nie tylko świetny produkt, ale obsługa, jak również gwiazd."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand jest wspaniałym narzędziem, kochamy to."   

  Holley Donna, Spectranetics

 • "To musi być najszybszy ROI mieliśmy na każdej inwestycji w oprogramowanie."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand był wielkim hitem zespołu Finance Cairn jest."

  Chris Hebden, Cairn Energy PLC

 • "Zajęło mniej niż dwie godziny szkolić użytkowników raportu. Oszczędność czasu dla każdego jest niesamowite."

  Francis Nocom, Manager Aplikacje, Cochlear

 • "GL Wand okazał się niezwykle cenny w dostępie do naszych danych Oracle z programu Excel."

  Michael Hinck, Finance Systems Project Manager, HBO

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse swobodę myślenia poza pole i być bardziej innowacyjna z pomiarów wydajności."

  Martin Stanton, dyrektor ds. informatyki, Destination Hotels & Resorts

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse bardzo elastyczne narzędzie."

  Paul Simpson, Lancashire County Council