Przygotowanie wniosków aplikacyjnych

Smart and practical Method To Get Essay Correction Service just click the up coming post Smart and practical Way To Get Buy Essay Online Us
Intelligent Way To Get Essay On Service Sector Statistics original site Smart and practical Method To Get Buy Essays For College
Sophisticated Way To Get Essay Writing Service Uk Forum view it Sophisticated Method Of Getting Buy Persuasive Essay

Coraz więcej firm jest zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych. Są wśród nich przedsiębiorstwa, które chciałyby uzyskać pomoc finansową w szkoleniu własnych pracowników. a także firmy, które dzięki dofinansowanym szkoleniom otwartym mogą rozszerzyć swoją działalność, otworzyć się na nowe rynki czy zaistnieć w świadomości klientów.

Pomimo dużego zainteresowania Klientów, wielu z nich brakuje wiedzy i doświadczenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych na te formy szkolenia. Błędne wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej i brak odpowiednich załączników, to najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków. Szansę na dofinansowanie mają projekty najlepiej uzasadnione i najlepiej „wpisujące się” w cele programu.

IRZL wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i dzięki zdobytemu doświadczeniu „prowadzi” każdego Klienta przez trudne procedury, dzięki czemu wniosek aplikacyjny jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.

Nasza współpraca z Klientem rozpoczyna się od ustalenia celów oraz założeń przygotowywanego projektu. W oparciu o uzyskane informacje dobieramy najbardziej efektywny format i właściwe narzędzia. Kolejne etapy to przygotowanie dokumentacji projektowej oraz jej złożenie w instytucji wdrażającej. Odpowiadamy za poprawność formalną i merytoryczną dokumentów, co maksymalizuje szanse na pozyskanie dofinansowania.

Więcej informacji

Dariusz Wasilak

Senior Project Manager
telefon 22 259 23 23

Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje zostaw poniżej nr telefonu. Zadzwonię i odpowiem na Twoje pytania.

 • "Mamy zapisane około 50 godzin. Miesiąc na uzgodnień wewnątrzgrupowych dzięki szybszej kompilacji danych za pomocą GL Wand"

  Michelle Wallace, Arbonne International, LLC

 • "To wspaniałe pracować z grupą, więc zobowiązało się do zapewnienia nie tylko świetny produkt, ale obsługa, jak również gwiazd."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand jest wspaniałym narzędziem, kochamy to."   

  Holley Donna, Spectranetics

 • "To musi być najszybszy ROI mieliśmy na każdej inwestycji w oprogramowanie."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand był wielkim hitem zespołu Finance Cairn jest."

  Chris Hebden, Cairn Energy PLC

 • "Zajęło mniej niż dwie godziny szkolić użytkowników raportu. Oszczędność czasu dla każdego jest niesamowite."

  Francis Nocom, Manager Aplikacje, Cochlear

 • "GL Wand okazał się niezwykle cenny w dostępie do naszych danych Oracle z programu Excel."

  Michael Hinck, Finance Systems Project Manager, HBO

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse swobodę myślenia poza pole i być bardziej innowacyjna z pomiarów wydajności."

  Martin Stanton, dyrektor ds. informatyki, Destination Hotels & Resorts

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse bardzo elastyczne narzędzie."

  Paul Simpson, Lancashire County Council