Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich zaangażowany jest w implementację oraz nadzór merytoryczny nad realizacją projektów badawczych eksplorujących problematykę rynku pracy oraz nowoczesnej edukacji, a także bierze udział w międzynarodowych projektach dotyczących zarówno bezrobocia jak i odpowiedzi na występujące problemy z nim związanym.

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie Polski

Nazwa projektuDziałanieInformacje o projekcieData realizacji
Nazwa projektuDziałanieInformacje o projekcieData realizacji
Lubelska akademia przedsiębiorczościDziałanie 6.2 PO KL "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"Celem projektu jest nabycie przez uczestników niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym zwiększenie przedsiębiorczości.
Inkubator Liderów Ekonomii SpołecznejDziałanie 6.2 PO KL "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"Celem głównym projektu jest uniknięcie wykluczenia społecznego przez Uczestników Projektu poprzez nabycie niezbędnych narządzi do założenia i przystąpienia do spółdzielni socjalnej.01.04.2014 - 31.05.2015szczegóły
Nowe kadry dla Lubelszczyzny IIPoddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolność do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia poprzez udział w kompleksowym wsparciu osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP, PUP, w tym 50+ i niepełnosprawnych zamieszkałych w woj. lubelskim.szczegóły
Wsparcie na stracieDziałanie 6.2 PO KL "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"Celem projektu jest nabycie przez 50 osób niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym zwiększenie przedsiębiorczości.szczegóły

Projekty międzynarodowe