Targi turystyczne
konferencja_branozowa
Biuro Promocji Zatrudnienia Instytutu Rozwoju zasobów Ludzkich przygotowuje i realizuje inicjatywy obejmujące wspieranie bezrobotnych, osób zagrożonych utratą pracy oraz poszukujących pracy w zdobyciu zatrudnienia, rozwijaniu ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

kul Instytut wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim jest członkiem – założycielem Regionalnej Sieci Wsparcia Migrantów i Mobilności Zawodowej w Lublinie, która skupia instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, pracodawców zainteresowanych problematyką rynku pracy, migracji zarobkowej oraz mobilności zawodowej.

Biuro Promocji Zatrudnienia to:

  • doradztwo personalne,
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy na terenie RP,

praca@irzl.pl

Rejestr agencji zatrudnienia MGiP:

  • MGiP 682/1a – pośrednictwo pracy na terenie RP
  • MGiP 682/1b – pośrednictwo obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • MGiP 682/2 – doradztwo personalne
  • MGiP 682/4 – poradnictwo zawodowe