Sektor MŚP

Biuro Usług dla Sektora MŚP w ramach IOB inicjuje i realizuje działania obejmujące szeroki aspekty otoczenia biznesu związane z MSP, w tym Strategie dla małych i średnich firm.

Dlaczego strategia?

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji biznesowej niezbędna jest refleksja i zewnętrzne spojrzenie. Podejście to skutkuje zmniejszeniem ryzyka biznesowego oraz wzbogaceniem planowanych działań o element obiektywności. Nasza propozycja wymaga wzajemnego zaufania. Początkiem jego jest rozmowa, w wyniku której zarysujemy potrzebę i zakres oferowanej przez naszych specjalistów pomocy.

To w stworzeniu kultury ciągłego planowania strategicznego upatrujemy między innymi panaceum na problemy gospodarcze naszego regionu. Strategia – to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, alternatywne spojrzenie na rzeczywistość oraz dostrzeżenie w tej nowej perspektywie nowych biznesowych szans.

Interes firmy – interesem regionu

W naszym regionie dominuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To on wytwarza lwią część regionalnego PKB i tworzy najwięcej miejsc pracy. Z uwagi na strukturę i zasoby (głównie kadrowe) tego rodzaju przedsiębiorstwa, nie mogą dysponować szeroką gamą kompetencji niezbędnych dla stabilnego i bezpiecznego rozwoju oraz podejmowania trafnych biznesowych decyzji. Staramy się wypełnić tę naturalną, a często nieuświadomioną potrzebę przedsiębiorstw naszą ofertą.

W dużym uproszczeniu małe przedsiębiorstwa można podzielić na niszowe i wysoko wyspecjalizowane firmy o znacznym poziomie specjalistycznej wiedzy i technologicznego zaawansowania oraz na te zaspokajające podstawowe potrzeby danej społeczności. W strukturze regionalnych firm dominują niestety te drugie. W interesie społecznym jest zatem „transformacja” przedsiębiorstw, która przede wszystkim pozwoli na zwiększenie wartości dodanej. Wtedy dopiero zapewniony będzie nie tylko indywidualny sukces, ale także wzrost społecznego dobrobytu, którego przejawem jest wzrost koniunktury i nowe miejsca pracy. Innymi słowy, Twój sukces pociągnie za sobą sukces innych.

Dlaczego i jak to robimy?

Naszą ambicją jest oddolne wywołanie rynku specjalistycznych usług około-biznesowych. Pozwalamy zmniejszyć ryzyko inwestycji i rozwoju oferując wsparcie strategiczne „uszyte na miarę”, dla potrzeb danej firmy.

Zaczynamy od rozmowy z naszym specjalistą. W jej wyniku określimy przede wszystkim, jakimi zasobami dysponuje przedsiębiorstwo i jak przy minimalnych inwestycjach i ryzyku wykreować nowy lub zmienić dotychczasowych produkt lub usługę.

Każda nasza „usługa” ma indywidualny, uszyty na miarę charakter i jest nieodpłatna.

Skorzystaj z naszych kontaktów i doświadczenia. Umów się na rozmowę.

Nasz program ma charakter pilotażowy.

iob@irzl.pl

Sensible Way Of Getting Order Custom Essays Online full guide here Great Method To Get Civil Service Essay Question Paper
Good Way Of Getting Buy Custom Essay Straight From The Source our site Sensible Way Of Getting Can You Buy College Papers
Więcej informacji

Dariusz Wasilak

Senior Project Manager
telefon 22 259 23 23

Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje zostaw poniżej nr telefonu. Zadzwonię i odpowiem na Twoje pytania.

 • "Mamy zapisane około 50 godzin. Miesiąc na uzgodnień wewnątrzgrupowych dzięki szybszej kompilacji danych za pomocą GL Wand"

  Michelle Wallace, Arbonne International, LLC

 • "To wspaniałe pracować z grupą, więc zobowiązało się do zapewnienia nie tylko świetny produkt, ale obsługa, jak również gwiazd."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand jest wspaniałym narzędziem, kochamy to."   

  Holley Donna, Spectranetics

 • "To musi być najszybszy ROI mieliśmy na każdej inwestycji w oprogramowanie."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand był wielkim hitem zespołu Finance Cairn jest."

  Chris Hebden, Cairn Energy PLC

 • "Zajęło mniej niż dwie godziny szkolić użytkowników raportu. Oszczędność czasu dla każdego jest niesamowite."

  Francis Nocom, Manager Aplikacje, Cochlear

 • "GL Wand okazał się niezwykle cenny w dostępie do naszych danych Oracle z programu Excel."

  Michael Hinck, Finance Systems Project Manager, HBO

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse swobodę myślenia poza pole i być bardziej innowacyjna z pomiarów wydajności."

  Martin Stanton, dyrektor ds. informatyki, Destination Hotels & Resorts

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse bardzo elastyczne narzędzie."

  Paul Simpson, Lancashire County Council