Statut

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich jest fundacją – edukacyjną organizacją społeczną, której statutowym celem jest m.in.:

–  Promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
–  Promowanie i działania  na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
–  Promowanie wartości patriotycznych,
–  Zwiększanie dostępu do edukacji i nauczania ustawicznego,
–  Wspieranie  uczniów  i studentów, osób dorosłych w zdobywaniu wiedzy, udzielanie  im pomocy, konsultacji, w tym w trakcie
nauki za granicą,
–  Podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie,
–  Wspieranie i  organizacja nauczania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
–  Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
–  Organizacja, prowadzenie i wspieranie działań z zakresu kultury,
–  Prowadzenie i wspieranie działań proekologicznych,
–  Prowadzenie działań  w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania różnic społecznych.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich współpracuje z renomowanymi partnerami zagranicznymi – uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia zawodowe i językowe w placówce kształcenia ustawicznego HOME COLLEGE Europejskie Centrum Kształcenia Językowego i Zawodowego, korzystając m.in. z doświadczeń partnerów zagranicznych.

Umożliwia  polskim  uczniom   i  studentom  naukę  za  granicą   języków   obcych,  udział  w  szkoleniach  zawodowych,  naukę w szkołach średnich  oraz  studia  na  uczelniach wyższych. We współpracy z zagranicznymi fundacjami i ośrodkami szkoleniowymi udostępnia również programy edukacyjne mające na celu integrację kulturową, zdobycie oraz podnoszenie umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia teoretyczne, praktykę oraz pracę.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich  posiada certyfikaty MGiP doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy na terenie RP i za granicą.

Aktywnie uczestniczy w życiu regionu lubelskiego. Od roku 2004 w ramach projektów unijnych – SPO RZL, ZPORR, PO KL, FIO finansowanych  z  EFS i budżetu państwa, mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy kraju i regionu, prowadzi szkolenia zawodowe i językowe,  doradztwo i informację zawodową dla osób pracujących, bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, celem zdobywania nowych umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeden z projektów Telestrada do przyszłości  realizowany w ramach ZPORR Dział.2.4 został wyróżniony jako przykład dobrych praktyk w programie Promocji Dobrych Praktyk Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uzyskał nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie „Dobre praktyki  EFS” – tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”.
Realizowane są także projekty międzynarodowe z partnerami zagranicznymi, w tym w ramach programów PROGRESS, GRUNDTVIG oraz Leonardo Da Vinci.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich:

–  Prowadzi programy edukacyjne,
–  Prowadzi szkolenia zawodowe i językowe,
–  Prowadzi poradnictwo personalne i zawodowe,
–  Pomaga w zatrudnieniu.
–  Udziela  niezbędnej porady oraz  wsparcia wszystkim zainteresowanym kształceniem,
–  Pomaga w wyborze i przyjęciu na studia, kursy zawodowe, językowe, inne programy edukacyjne  w kraju i za granicą,
–  Udziela dofinansowania do nauki.

KRS        0000133848
REGON  432526928
NIP          712-27-64-707

Sensible Way To Get Help Me Write My Argumentative Essay linked internet site Sharp Way To Get Buy Custom Essay This Contact Form
Więcej informacji

Dariusz Wasilak

Senior Project Manager
telefon 22 259 23 23

Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje zostaw poniżej nr telefonu. Zadzwonię i odpowiem na Twoje pytania.

 • "Mamy zapisane około 50 godzin. Miesiąc na uzgodnień wewnątrzgrupowych dzięki szybszej kompilacji danych za pomocą GL Wand"

  Michelle Wallace, Arbonne International, LLC

 • "To wspaniałe pracować z grupą, więc zobowiązało się do zapewnienia nie tylko świetny produkt, ale obsługa, jak również gwiazd."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand jest wspaniałym narzędziem, kochamy to."   

  Holley Donna, Spectranetics

 • "To musi być najszybszy ROI mieliśmy na każdej inwestycji w oprogramowanie."

  J Raffensberger (MBA), Corporate Controller, Glatfelters

 • "GL Wand był wielkim hitem zespołu Finance Cairn jest."

  Chris Hebden, Cairn Energy PLC

 • "Zajęło mniej niż dwie godziny szkolić użytkowników raportu. Oszczędność czasu dla każdego jest niesamowite."

  Francis Nocom, Manager Aplikacje, Cochlear

 • "GL Wand okazał się niezwykle cenny w dostępie do naszych danych Oracle z programu Excel."

  Michael Hinck, Finance Systems Project Manager, HBO

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse swobodę myślenia poza pole i być bardziej innowacyjna z pomiarów wydajności."

  Martin Stanton, dyrektor ds. informatyki, Destination Hotels & Resorts

 • "GL Wand dał naszym użytkownikom finanse bardzo elastyczne narzędzie."

  Paul Simpson, Lancashire County Council