INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

Języki i komputery przepustką do kariery!

     

 


Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich wraz z „Pretender” Adrian Wronka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ Języki i komputery przepustką do kariery!” w ramach Działania „10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 779 480,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE : 701 532,00 PLN

Celem projektu jest zmniejszenie w okresie 01.01.2017- 31.12.2017 luki kompetencyjnej w zakresie ICT i języka angielskiego u 192 osób o niskich kwalifikacjach (w tym 96 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 116 osób z obszarów wiejskich) w wieku 18 lat i więcej (115 Kobiet ,77 Mężczyzn) - posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie powiatów woj. dolnośląskiego : lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, jaworskiego oraz jeleniogórskiego ziemskiego poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego oraz ICT zakończonych odpowiednio egzaminami TELC i ECCC.

W ramach projektu każdemu z uczestników projektu zostanie zapewniony udział łącznie w szkoleniu komputerowym ( 100 h/ grupę) zakończonym egzaminem ECCC (lub równoważny zgodnie z ramami kwalifikacyjnymi DIGCOMP) i w szkoleniu/kursie z języka angielskiego ( 120 h/ grupę) zakończony egzaminem TELC.

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          
 
OGŁOSZENIA

23.01.2017 r.
OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji    

1. Formularz zgłoszeniowy  
2. Zał. Nr 1 
 
3. Zał. Nr 2  

4. Zał. Nr 3  

5. Zał. Nr 4  

6. Zał. Nr 5  

 


27.06.2017 r.
Informujemy, że został zaktualizowany regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie. Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji


1. Formularz zgłoszeniowy


2 .Umowa szkoleniowaDodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,

Szkoła Języków Obcych „Germanos” mgr Elżbieta Drozdowicz
ul. Malinowskiego 27 59-600 Lwówek Śląski
tel.: 530 435 426, e-mail:
efs_jik@irzl.pl.
 


                                                                                                                                                                                                     
 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2017