INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                            
 

EUROPA W POLSKIM DOMU

     

                                                                                                                                          

Projekt „Europa w polskim domu” - finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa  zrealizowany został w roku 2005/ 2006 w ramach Priorytetu 2 -Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu  Rozwoju   Regionalnego.

Celem  projektu było wsparcie kształcenia  ustawicznego  poprzez przygotowanie  regionalnych  zasobów ludzkich do lepszego i  bardziej profesjonalnego wykonywania czynności zawodowych w wyniku stałego aktualizowania wiedzy i sprawności zawodowych oraz zwiększenie mobilności zawodowych mieszkańców województwa lubelskiego.

W projekcie "Europa w polskim domu" uczestniczyły pracujące osoby dorosłe zgłaszające samodzielnie, z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poza godzinami pracy, (z wykluczeniem ze wsparcia osób samozatrudnionych).

W ramach projektu w ośrodkach szkoleniowych w Lublinie i Józefowie k/Biłgoraja zrealizowane zostały szkolenia, które umożliwiły uczestnikom projektu nabycie kluczowych kompetencji - umiejętności językowych niezbędnych im w pracy zawodowej.

Szkolenia zakończono egzaminami. Najlepsi kursanci wykazujący się bardzo dobrymi wynikami i nienaganną frekwencją otrzymali nagrody rzeczowe.
 

prezentacjaOśrodek wyróżniony
w ramkingu NEWSWEEK'a najlepszych szkół językowych 2006
Prezentacja projektu na Uniwersytecie Limerick - Irlandia
20/07/2006Napisano o nas   
 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2009