Organizacje polskie i mołdowskie - początek współpracy

autor(ka): Weronika Maciejczyk
2006-08-31

Organizacje mołdowskie poszukują w Polsce przede wszystkich organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją nieformalną, pomocą dzieciom i młodzieży, prawami człowieka oraz kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego, jak i również współpracą trzeciego sektora z biznesem i państwem. W dniach 21 - 31 sierpnia w Centrum Kształcenia i Dialogu TEOTOKOS w Gliwicach odbyła się pierwsza część projektu "Jakiego partnera potrzebuje Mołdowa?".

Od 25 do 29 sierpnia w projekcie uczestniczyły zaproszone polskie organizacje pozarządowe. Celem tego spotkania było przedstawienie Mołdowianom najlepszych polskich doświadczeń oraz spotkanie mołdowskich organizacji z potencjalnymi partnerami z Polski, a wreszcie dyskusje nad możliwościami współpracy transgranicznej. Spotkanie z partnerami z Mołdowii zaowocowało powstaniem zarysu kilku projektów.

Ze strony mołdowskiej prezentowały się m.in:

Natomiast ze strony polskiej :

Spotkanie w Gliwicach było pierwszym etapem współpracy polsko – mołdowskiej, druga część projektu będzie realizowana w końcu października na terenie Mołdowii w Kiszyniowie.

Projekt realizują gliwickie Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS, katowickie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz mołdowski ACTIVUS ASPECTUS. Projekt jest finansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie – RITA, a realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.