INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

O NAS

KURSY I SZKOLENIA

NAUKA ZA GRANICĄ

CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

KONTAKT

     

SkrótyProjekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżet państwa, realizowane przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 

                        
                                  
REALIZOWANE:

Pdział. 6.2 POKL  
Pdział. 6.1.1 POKL
Pdział. 6.2 POKL
Dział.   7.3 POKL
Dział.   7.3 POKL
Dział.   4.3 POKL

 
Szansa na start
Aktywny od zaraz
Lubelska akademia biznesu
ICT aktywizuje wieś
Inicjatywa w rękach kobiet
Nowa jakość kształcenia w UMCS
Politechnika przyszłości – dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW,, Elektromagnetyzm zastosowania i zagrożenia, PL

ZAKOŃCZONE:
 
2015
 

2014
Pdział. 4.3 POKL


Liderzy ekonomii społecznej

2013
Pdział. 7.2.2 POKL


"Organizacja akademickiego szkolenia z zakresu elektromagnetyzmu „Elektromagnetyzm zastosowania i zagrożenia'' w ramach Politechnika przyszłości - dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW

2012
Pdział. 7.2.1 POKL
Pdział. 6.4 POKL


Akademia Aktywności
Dłużej na rynku pracy

2011
Pdział. 7.2.2 POKL
Pdział. 6.1.1 POKL


Ekonomia społeczna szansą na rozwój
Nowe kadry dla Lubelszczyzny

2010
Pdział. 6.1.1 POKL
Pdział. 6.1.1 POKL

Dział.   7.3 POKL
Dział.   6.3 POKL


Akademia profesjonalnej administracji
e-Umiejętności
Tradycja przyczynkiem aktywizacji wsi Karczmiska
Czas na aktywność

2009
Pdział. 7.1.2 POKL


Droga do aktywności

2008
PDział. 6.1.3 POKL
 

Twój cel - Nasze wsparcie - Wspólny sukces

2007
Dział. 2.4 ZPORR
Dział. 2.3 ZPORR

Dział. 2.3 ZPORR   


Telestrada do przyszłości II
Rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji dla mieszkańców terenów wiejskich powiatu lubelskiego
Nowe kariery zawodowe szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich Powiatu Lubelskiego

2006

Dział. 2.1 ZPORR 
Dział. 2.4 ZPORR


Europa w polskim domu
Telestrada do przyszłości

2005
Dział. 1.3 SPO RZL Dział. 1.3 SPO RZL


Szansa na przyszłość
Nowy start

2004
Dział. 1.2 SPO RZL
Dział. 1.3 SPO RZL Dział. 1.2 SPO RZL


Pierwszy krok
 Praktyczna nauka j.angielskiego w zawodzie gastronom i pokrewnym
Bez barier
Pracownik małej gastronomii z obsługą komputera i kasy fiskalnej
Od stażu do zatrudnienia
Intensywny program obsługi hoteli

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.3
 
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Priorytet V: Dobre rządzenie
Działanie 5.4
Poddz. 5.4.2
Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Rozwój dialogu obywatelskiego

Priorytet VI:  Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poddz.  6.1.1
Poddz.  6.1.3
Działanie 6.2

Działanie 6.3
Działanie 6.4
Poprawa  dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Projekty innowacyjne

Priorytet VII:  Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1
Poddz.  7.1.2
Działanie 7.2
P
oddz. 7.2.1
Poddz. 7.2.2
Działanie 7.3
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie ekonomii społecznej
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR)

Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1

Działanie 2.3
Działanie 2.4
Rozwój umiejętności  powiązany  z  potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie,
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa,
Reorientacja zawodowa osób zagrożonych  procesami restrukturyzacyjnymi

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL)
Działanie 1.2 Działanie 1.3
 
Perspektywy dla młodzieży, Schemat b - Promocja aktywności zawodowej młodzieży.
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,  Schemat b –Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych 

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2015