INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

O NAS

KURSY I SZKOLENIA

NAUKA ZA GRANICĄ

CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

KONTAKT

     

SkrótyProjekty współfinansowane ze środków własnych oraz otrzymanych od Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej ze środków Programu Rządowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
 
                                                          
2009
Uczestnictwo seniorów

2008
Działanie 1.1  Aktywny senior

2007
Działanie 2.2  Integracja Lubelskiego Rynku Pracy
Działanie 1.1  www.aktywnysenior.pl
                              

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  (FIO)

2008
Kierunek 1.    Zabezpieczenie społeczne,

 
2007
Kierunek 1.    Zabezpieczenie społeczne,
Działanie 1.1. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa

Kierunek 2.    Integracja i aktywizacja społeczna
Działanie 2.2. Porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej
   

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2010