INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

O NAS

KURSY I SZKOLENIA

NAUKA ZA GRANICĄ

CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

KONTAKT

     

SkrótyProjekty własne  realizowane  przez  Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz projekty i działania innych organizacji i instytucji, w których bierzemy udział.

AKTYWNI WE WSPÓLNEJ EUROPIE
aktywizacja młodzieży, bezrobotnych i osób zagrożonych utratą zatrudnienia poprzez szkolenia zawodowe, w tym za granicą; świadczenie wsparcia w postaci doradztwa oraz informacji zawodowej

ULICA EUROPA
rozwijanie
kształcenia ustawicznego, aktualizowanie wiedzy i rozwój sprawności zawodowych - kwalifikacji i umiejętności, zwiększenie mobilności pracowników i ich zdolności w zakresie reorientacji zawodowej poprzez szkolenia zawodowe oraz świadczenie wsparcia w postaci doradztwa i informacji zawodowej

INTEGRACJA POKOLEŃ
rozwijanie kształcenia ustawicznego osób dorosłych pow.50 roku życia, w tym  szkolenia z wiedzy komputerowej i technik informacyjno - komunikacyjnych, warsztaty aktywizujące prowadzone przy udziale przedstawicieli młodego pokolenia.

udział w:

PROGRAM  MŁODZIEŻ        
warsztaty: Wymiana młodzieży
MIKOŁAJKOWY DESANT     
akcja świąteczna Radia eR
MOSTKI                                  proekologiczna restrukturyzacja turystyki

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2009