INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

O NAS

KURSY I SZKOLENIA

NAUKA ZA GRANICĄ

CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH

PROMOCJA ZATRUDNIENIA

KONTAKT

     

Skróty

GaleriaBiuro  Promocji  Zatrudnienia  Instytutu Rozwoju zasobów Ludzkich   przygotowuje   i  realizuje inicjatywy obejmujące  wspieranie bezrobotnych, osób zagrożonych utratą pracy oraz poszukujących pracy w zdobyciu zatrudnienia, rozwijaniu ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Instytut wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim  jest  członkiem -  założycielem  Regionalnej Sieci Wsparcia  Migrantów i Mobilności Zawodowej w Lublinie, która skupia instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, pracodawców zainteresowanych problematyką rynku pracy, migracji zarobkowej oraz mobilności zawodowej.

Biuro Promocji Zatrudnienia to:

-  doradztwo personalne,
-  poradnictwo zawodowe,
-  pośrednictwo pracy na terenie RP,
 


                                                          praca@irzl.pl 

Rejestr agencji zatrudnienia MGiP:
       - MGiP 682/1a
- pośrednictwo pracy na terenie RP
       - MGiP 682/1b - pośrednictwo obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców
                                  zagranicznych
       -
MGiP 682/2   - doradztwo personalne
       - MGiP 682/4   - poradnictwo zawodowe

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2009